facebook somnolog si apneea in somn Afla mai multe #
Echipa Somnolog Specialistii nostri Afla mai multe #
Tu cate ore dormi? Riscurile privarii de somn Afla mai multe #

Regulament cu privire la protectia datelor cu caracter personal

O versiune actualizată a Politicii noastre de confidențialitate intră în vigoare pe 25 mai 2018.

Când folosiți serviciile noastre, ne încredințați informațiile dvs. Scopul acestei Politici de confidențialitate este să vă explice ce date culegem, de ce le culegem și ce facem cu ele. Aceste informații sunt importante. Sperăm că le veți citi cu atenție

Politica de confidenţialitate

 Când utilizați serviciile noastre, dorim să înțelegeți cum folosim informațiile și cum vă putem proteja confidențialitatea.

Politica noastră de confidenţialitate explică:

·         ce informaţii colectăm şi de ce le colectăm;

·         cum utilizăm respectivele informaţii;

·         cine mai primeste datele

·         de ce  procesam datele

·         opţiunile pe care le oferim, inclusiv modul în care se accesează şi se actualizează informaţiile.

·         cat timp vom pastra datele

·         care sunt drepturile in ceea ce priveste protectia datelor

Informaţiile pe care le colectăm

Colectăm informații pentru a oferi servicii mai bune tuturor pacientilor noștri.

Culegem informații în următoarele moduri:

Când apelati la serviciile noastre, vă solicităm informațiile personale din cartea de identitate,istoricul bolilor medicale, date antroprometrice (greutate, inaltime, pulsoximetrie, etc) ,adresa de e-mail, numărul de telefon .

·         informatii suplimentare conform jurnal de somn general,scrisoare medicala si celor 2 chestionare de investigatii si PSG sub denumirea de  Consimtamant informat

o    Atât informațiile pe care le obținem despre dvs. direct(enumerate mai sus), cât și informațiile pe care le culegem in urma investigatiilor medicale pentru care ati apelat la serviciile noastre., le tratăm ca pe informații cu caracter personal. Putem colecta și stoca informații (inclusiv informații cu caracter personal) la nivel local pentru intocmirea dosarului medical, atat pe suport hartie cat si pe suport electronic.Arhivarea dosarelor medicale se va face conform legislatiei in vigoare.

Cum utilizăm informaţiile pe care le colectăm

Folosim informațiile pe care le culegem din toate serviciile noastre pentru a oferi, a administra, a proteja și a îmbunătăți serviciile, pentru a dezvolta altele noi. De asemenea, folosim aceste informații pentru a vă oferi raspunsul la investigatiile solicitate de dumneavoastra.

Putem să utilizăm adresa dvs. de e-mail pentru a vă informa despre serviciile noastre, pentru a va transmite rezultatele investigatiilor, anunțuri despre modificările sau îmbunătățirile viitoare.

Informaţiile pe care le distribuim

Nu trimitem informațiile personale unor companii, organizații și persoane din afara clinicii, decât în situațiile de mai jos.

·         Cu consimţământul dvs.

Vom distribui informaţii cu caracter personal către companii, organizaţii sau persoane din afara clinicii atunci când avem consimţământul dvs. în acest sens. Solicităm consimţământul in scris pentru distribuirea oricăror informaţii speciale cu caracter personal.

·         Din motive legale

Vom distribui informaţii cu caracter personal către companii, organizaţii sau persoane din afara clinicii în cazul în care considerăm cu bună credinţă că accesarea, utilizarea, păstrarea sau dezvăluirea informaţiilor respective sunt necesare în mod rezonabil pentru:

o    respectarea legii aplicabile, a reglementărilor, a unei proceduri legale sau solicitări executorii;

o    punerea în aplicare a Termenilor şi condiţiilor în vigoare, inclusiv investigarea posibilelor încălcări ale acestora;

o    detectarea, prevenirea sau combaterea în alt mod a fraudei, a problemelor de securitate sau de ordin tehnic;

o    protejarea împotriva încălcării drepturilor, proprietăţii sau siguranţei , a utilizatorilor noştri sau a publicului, aşa cum se stipulează sau se permite prin lege.

În cazul în care suntem implicati într-o fuziune, într-o achiziţie sau într-o vânzare de active, vom continua să asigurăm confidenţialitatea tuturor informaţiilor cu caracter personal şi vom notifica utilizatorii afectaţi înainte ca informaţiile cu caracter personal să fie transferate sau să intre sub incidenţa unei alte Politici de confidenţialitate.

Securitatea informaţiilor

Depunem eforturi pentru a proteja pacientii noştri împotriva accesului neautorizat sau a modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate a informaţiilor pe care le deţinem. În special:

·         ne revizuim practicile de colectare, stocare şi prelucrare a informaţiilor, inclusiv măsurile de securitate fizice, pentru a oferi protecţie împotriva accesului neautorizat la date;

·         restricţionăm accesul la informaţiile cu caracter personal, oferindu-l numai angajaţilor, contractorilor care sunt îndreptăţiţi să afle respectivele informaţii pentru a le putea prelucra în numele nostru şi care se supun unor obligaţii contractuale stricte de confidenţialitate şi pot fi traşi la răspundere sau cărora li se poate desface contractul dacă nu îndeplinesc aceste obligaţii.

Conformitatea și cooperarea cu autoritățile de reglementare

Examinam în mod regulat propria conformitate cu Politica sa de confidențialitate. Când primim reclamații oficiale scrise, pentru confirmare, contactăm persoana care a formulat reclamația respectivă. Colaborăm cu autoritățile de reglementare corespunzătoare, inclusiv cu autoritățile locale pentru protecția datelor, pentru a soluționa orice reclamații referitoare la transferul datelor cu caracter personal, pe care nu le putem soluționa direct cu utilizatorii noștri.

Modificările

Politica noastră de confidenţialitate se poate modifica periodic. Drepturile dvs. în baza acestei Politici de confidenţialitate nu vor fi diminuate fără consimţământul dvs. explicit. Orice modificări aduse Politicii de confidenţialitate vor fi transmise catre dumneavoastra printr- o notificare prin e-mail privind modificările aduse Politicii de confidenţialitate. De asemenea, vom păstra în arhivă versiunile anterioare ale acestei Politici de confidenţialitate, astfel încât să le puteţi consulta.

Păstrăm datele dvs. personale private în siguranță, iar dvs. aveți putere de decizie în privința acestora.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si Legii nr. 102/2005 privind infiintarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, DOC (doctor omnia casuum) SRL,denumita in continuare “ Clinica”,  in calitate de operator date cu caracter personal, are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate.

Ne obligam ca datele cu caracter personal vor fi:

·         prelucrate cu buna credinta si in conformitate cu dispozitiile legale;

·         colectate in scopuri determinate, explicite si legitime;

·         adecvate, pertinente si neexcesive, prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;

·         exacte si actualizate;

·         stocate intr-o forma care sa permita identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesara realizarii scopurilor in care datele sunt colectate si prelucrate.

Datele prelucrate

Societatea noastra va prelucra urmatoarele date cu caracter personal:

numele si prenumele

sexul

data si locul nașterii

telefon/ email

adresa sau resedinta

conducator auto

profesia

codul numeric personal

seria și numarul actului de identitate

rezultatele investigatiilor effectuate in clinica

documentatie medicala cu relevanta in stabilirea de diagnostic si tratamente

Prelucrarea datelor cu caracter special prevazute la art. 7 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 677/2001, respectiv a prelucrarii codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal avand o functie de identificare de aplicabilitate generala, sunt strict limitate la cazurile prevazute de lege. Prelucrarile de date cu caracter personal se efectueaza numai daca persoana vizata si-a dat consimtamantul, in mod expres si neechivoc, pentru acea prelucrare.

Consimtamantul nu este necesar in urmatoarele cazuri:

- cand prelucrarea este necesara in vederea executarii unui contract sau antecontract la care persoana vizata este parte ori in vederea luarii unor masuri, la cererea acesteia, inaintea incheierii unui contract sau antecontract;

- cand prelucrarea este necesara in vederea protejarii vietii, integritatii fizice sau sanatatii persoanei vizate;

- cand prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale a operatorului;

- cand prelucrarea este necesara in vederea aducerii la indeplinire a unor masuri de interes public sau care vizeaza exercitarea prerogativelor de autoritate publica cu care este investit operatorul sau tertul caruia ii sunt dezvaluite datele;

- cand prelucrarea este necesara in vederea realizarii unui interes legitim al operatorului sau tertului caruia ii sunt dezvaluite datele cu conditia ca acest interes sa nu prejudicieze interesul sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate;

- cand prelucrarea priveste datele obtinute din documente accesibile publicului, conform legii;

- cand prelucrarea este facuta exclusiv in scopuri statistice, iar datele raman anonime pe toata durata prelucrarii.

Scopul colectarii datelor este indeplinirea obiectului de activitate al societatii, respectiv oferirea de servicii sociale. Furnizarea acestor date, necesare in vederea asigurarii acuratetii informatiilor si continutului documentelor intocmite in exercitarea activitatii fundatiei, constituie o obligatie a clientului.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari, cu consimtamantul clientului: persoanei vizate.

Autoritatile publice carora li se comunica date in cadrul unei competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari si in consecinta, nu va fi necesar consimtamantul persoanei vizate (de ex.: datele personale solicitate de instantele de judecata, procurori, organe de urmarire penala, daca sunt necesare desfasurarii unei anchete).

 Garantii

Conform Legii nr. 677/2001, orice persoana vizata beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, se garanteaza respectarea dreptului de opozitie la prelucrarea datelor personale care va privesc si de a solicita stergerea datelor, cu exceptia datelor a caror prelucrare are caracter obligatoriu, respectiv prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala.

Informari

·         In cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective, operatorul ii va aduce la cunostinta:

identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

scopul in care se face prelucrarea datelor;

informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;

orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

·         In cazul in care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, in momentul colectarii datelor sau, daca se intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai tarziu pana in momentul primei dezvaluiri, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care persoana vizata poseda deja informatiile respective:

identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

scopul in care se face prelucrarea datelor;

informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;

orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa catre societatea noastra cu o cerere scrisa, datata si semnata.

Dreptul de acces

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Suntem obligati ca, in situatia in care prelucram date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunicam acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

·         informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;

·         comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;

·         informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;

·         informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;

·         informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, prevazut la art. 24 din Legea 677/2001, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor clinicii, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

Persoana vizata poate solicita clinicii informatiile printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Ne asumam obligatia de a comunica informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de interventie asupra datelor

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la clinica, la cerere si in mod gratuit:

·         rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;

·         transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii 677/2001

·         Pentru interventia asupra datelor persoana vizata va inainta clinicii o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

·         Clinica este obligata sa comunice masurile referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii

Dreptul de opozitie

Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

In vederea exercitarii drepturilor persoana vizata va inainta clinicii o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Clinica este obligata sa comunice persoanei vizate masurile luate in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului.

Incheierea operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele prelucrate vor fi stocate, conform art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 677/2001, pe durata necesara realizarii scopurilor in vederea carora au fost colectate si ulterior prelucrate.

Aceasta poate fi, dupa caz:

·         durata valabilitatii contractului de incheiat cu persoana vizata pentru furnizarea serviciilor operatorului si pentru perioada de arhivare a acestora, stabilita prin acte normative;

·         perioada necesara colectarii datelor;

·         Clinica, datorita activitatii pe care o desfasoara, este obligata, in baza unor dispozitii legale speciale, sa pastreze datele o anumita perioada de timp

·         In cazul transferului datelor catre alt operator, este necesar ca operatorul initial sa garanteze ca prelucrarile efectuate de tert au scopuri similare cu prelucrarea initiala. In acest caz, societatea noastra este obligata ca, in momentul colectarii datelor sau, daca se intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai tarziu pana in momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate, informatiile prevazute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 677/2001.

Masuri luate pentru asigurarea securitatii prelucrarii

Clinica ia toate masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.

Utilizatorii care au acces la baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt doar din conducerea unitatii (administrator, asociat).

Toti utilizatorii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune in baza de date vor inchide sesiunea . In cazul in care unul sau mai multi utilizatori sunt revocati din diverse motive accesul se suspenda automat.

Utilizatorii acceseaza datele cu caracter personal numai pentru indeplinirea atributiilor de servici;

La intervale de timp (lunar) se efectueaza o copie de siguranta a bazei de date;

Computerele de la care se acceseaza baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt in incaperi la care accesul este restrictionat; unitatile de calcul au implementate solutii de protectie antivirus, antispam si firewall updatate la zi.

Imprimarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai de catre utilizatorii autorizati pt aceasta operatiune si numai in scopuri cerute de legile in vigoare.

Sediul clinicii se afla intr-o incinta pazita, iar datele cu caracter personal sunt stocate electronic in fisiere securizate, iar cele stocate pe hartie se afla in fisete cu cheie, iar apori sunt arhivate in bibliorafturi aflate tot in dulapuri sub cheie.  Acces au doar angajatii societatii, carora le incumba obligatia de confidentialitate.

Contact

Clinica de Excelenta in Patologia Somnului 021.311.88.22/ 0787.721.368 clinica@somnolog.ro Calea Plevnei nr.137 C corp C23 parter (incinta Romgermed) sector 6 Bucuresti